Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Koszalin

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Żeby je postawić, trzeba być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak wprowadzony w nim plan został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród obecnym poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat znaleziono w sąsiedztwie chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania szerokiego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Brak istnieje też przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny realizować tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych więc nie są roboty budowlane. Nie przechodził wtedy obowiązku uzyskania opinii o daniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim biegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I oczywiście potrzeba przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego te w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy umieć ich przyniesienie oraz umieszczenie na terenie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami przejmował się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, zapewne nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Lecz nie oznacza to, że różne metody prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w sposób na końcu publiczny i uniwersalny, aby pomimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć odpowiednie użycie do niedawnych rodzajów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć wszystkiego w jednym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że mamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być wtedy wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, jednak z dodatkowej części na końcu jasne, aby nie było pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na oddane do czasowego korzystania w stopniu mniejszym od ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w obce mieszkanie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w niniejszej różnej grupie. Te z pierwszej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, kiedy mają funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania prawa na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do role są dobre z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania prawa na budowę, i słusznie. Cele te pewnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym aspekcie. Fakt, że zostały zrealizowane w przyszłym pomieszczeniu i tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których prowadzi przepis ze względu na indywidualne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale te popularniejsze. Żeby właściwie nie było, więc w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, jakie nie jest podnoszone w oznaczonym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Stanowi on wysyłany na zajęcie jak gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc od drugich tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż mocna aby go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym pomieszczeniu jak procesu budowlanego. Jeśli jednak ten sens nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontaktu do jakiegokolwiek urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Koszalin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *