Edukacja osób z ogromną niepełnosprawnością sprzężoną do młoda była rzeczą marginalizowaną. W bieżących latach można zobaczyć korzystne zmiany w współczesnym rejonie. Powstaje jeszcze bardzo nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które mówią na potrzeby rozwojowe tej linii dzieci oraz młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej i odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Suchań

 

Część uczniów z racji zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na gruncie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny zawarty jest nauczaniem indywidualnym montowanym w bloku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza nauką są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zwykle bądź czasowo z respiratora lub/i mienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i chcące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a również inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z technologii terapii osób z ogromną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny zaprojektowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej podawana jest również w sztuce z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą wadą będącą wynikiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy także z kobietami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a dodatkowo w terapii chorób neurodegeneracyjnych a do towarzyszenia rolom w bycie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Kobieta z ogromną niepełnosprawnością sprzężoną styka się przez ciało, całym sobą. Brak mienia własnego ciała, do którego prowadzi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza człowieka w okres na obrzeżu wypoczynku i trwania, w jakim samoświadomość i myśl tego, co go otacza, stopniowo zanika. Bycie w takim stanie może stawać się codziennością osób z wielkimi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w produkcie wysyłać do bierności i apatii. Terapia bazalna uczestniczy w zestawie dobrej prac do energii i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności swej dziecka przez poszukiwanie możliwych form i wskazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w obrębie realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób przyjemności i przychodzi na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, jadąc do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To ogromnie istotna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę prowadzącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Suchań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *